Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Mellékelten csatolom a fenntartó által kiadott 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos közleményt.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy 19/2021. (III.10.) EMMI határozat szerint - a veszélyhelyzeti intézkedések miatt - a mellékelt adatlapok kitöltésével amennyiben módjukban áll, elsősorban online tegyék meg jelentkezésüket 2021. április 12. - 2021. április 22. 16 óráig. A jelentkezési lapokat kérjük a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, illetve az Enyingi Szirombontogató Óvoda Vas Gereben utca 1. alatt kihelyezett postaládába helyezve juttassák el részünkre. Személyes beiratkozásra kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség a járványügyi szempontok figyelembevételével és az előírások szigorú betartása mellett, a közleményben megadott időpontban. Időpont egyeztetés: 2021. április 12-től van lehetőség, a 062/22-372-062 telefonszámon.

Jelentkezési lapok itt letölthetőek, illetve személyesen kérhető az óvodákban, bölcsődében és a védőnőknél.

Kérjük Önöket, továbbra is kövessék az óvoda hivatalos facebook oldalát! A további teendőikkel kapcsolatosan minden információt továbbítunk Önök felé, hogy segítsük a zökkenőmentes beiratkozást.

Az érdeklődő szülőknek beiratkozás előtti online szülői tájékoztatót 2021. március 25-én (csütörtökön) 13.00-14.00 óráig majd 16.00 – 17.00 óráig tartunk majd a Google meet platformon. A részvétel regisztráció alapján időpont megjelölésével lehetséges, gmail cím megadásával, a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailen.

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal a 06/30-6659530 telefonszámon.

Vigyázzanak egymásra és magukra!

Az óvoda közössége nevében Tolnai Zsuzsanna intézményvezető

 

Köszönjük, hogy meglátogatta óvodánk honlapját.

 

Több mint száz éve alapított óvodánk jelenleg 10 csoporttal, 3 telephelyen működik. Idei évben felvett gyermekek száma 236 fő.

Valljuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben óvodánk kiegészítő szerepet játszik. A gyermekek nevelésében óvodapedagógusaink elsődleges partnerei a szülőknek.

Óvodapedagógusaink felkészülten, szeretetteljes légkörben várják az ide érkező gyermekeket.

Óvodánk a „SZIROMBONTOGATÓ” helyi nevelési program alapján dolgozik, melyet nevelőtestületünk dolgozott ki a helyi adottságok és igények figyelembevételével.

2006. júniusa óta kiegészítettük programunkat a Kompetencia alapú óvodai programcsomaggal, melynek tesztelésében óvodapedagógusaink is részt vettek.

 

Célunk:

 

Az óvodánkba felvett 3-7éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, az egyénre irányuló differenciált felkészítés, szociális érettség elérése.

Óvodánkban a célok eléréséhez kiemelten foglalkozunk:

  • Az anyanyelvi fejlesztés és a kommunikáció, különböző formáinak alakítása nevelő tevékenységünk kiemelt célja.
   A veszélyeztetett, ingerszegény, gyenge verbális képességű anyanyelvi környezetből érkezők felzárkóztatása, fejlesztése.

 

  • A néphagyományokon keresztül végzett tevékenységekkel lehetőség biztosítása a szabad önkifejezésre. Különféle technikai eljárások széles körű alkalmazásával a helyi néphagyományok, népi eszközök, népi kismesterségek alaposabb megismerése, tehetséggondozás, felzárkóztatás.

 

 • Környezettudatos nevelés az óvoda pedagógiai küldetésének szellemiségében hangsúlyosan jelen van, a környezettudatosságra nevelés és a mindennapok pedagógiai megoldásaiban is a környezeti nevelés prioritások alapján működik.

 

Fejlesztőpedagógusok segítik a gyermekek egyéni fejlesztését, melyhez a fejlesztő játékok és fejlesztő szobák biztosítottak.

Gyógypedagógus segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, egyéni fejlesztését.

2013/2014-es nevelési évtől 3 fő pedagógiai asszisztens segít bennünket feladataink ellátásában.

 

Amit kínálunk:

 

  • Egészséges, biztonságos a gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztő környezet

 

  • A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő napirendet

 

  • Színes játéktevékenységeket, játékba ötvözött tanulást

 

  • Kreatív, innovatív óvodapedagógusok nagy tapasztalattal és szakértelemmel való nevelését, fejlesztését

 

  • A család - óvoda együttműködés különböző formáit: beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok, kirándulások, közös tevékenységek, bálok, vásári rendezvények

 

  • Változatos programokat: úszásoktatás, hitoktatás, kirándulások, séták, környezetvédelmi-munkacsoporton keresztül környezetünk megismerését és óvását, hagyományőrzés keretében kézművesség és néptánc

 

  • Óvónői bábcsoport és más művészeti együttesek előadását

 

  • Preventív, tartásjavító torna

 

  • Néptánc

 

  • Gyógypedagógiai és logopédiai ellátás

 

  • Ovifoci

 

Óvodánk gyermekközpontúságával, gondtalan, játékos, tapasztalati úton való ismeretszerzés biztosításával  törekszik a gyermekek  iskolai életmódra való felkészítésére.

Minden gyermeket és szülőt személyesen is szeretettel várunk.

 

Tolnai Zsuzsanna

óvodavezető