Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok

 

Az óvodai intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében.

Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért.

 

- az óvodában gyermekvédelmi felelős van, aki heti 1 óra órakedvezménnyel segíti az óvodavezető munkáját

- a nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése

 

Az óvoda (óvodavezető) gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai

 

·  elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését,

·  kapcsolattartás a jegyzővel,

·  a problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni és ha szükséges szakember segítségét kérni,

·  rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel,

·  a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni,

·  az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához segítség nyújtás megszervezése,

·  az óvodavezető együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal,

·  a Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvéte, (az óvodavezető akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes),

·  kölcsönös informálás a két intézmény között, havonta egy alkalommal, kibővített intézményvezetői értekezlet formájában. A Gyermekjóléti Szolgálat véleményét az óvodavezető minden esetben köteles kikérni, ha a szülő az 5. életévét betöltött gyermek esetében felmentést kér az óvodavezetőtől, gyermeke rendszeres óvodába járása alól. Az óvodavezető együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal , illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal,

·  a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyeli, és azt a dolgozók tudomására hozza,

·  fontos feladat, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi szintű megállapítását,

·  ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai intézkedési lehetőségek kimerültek, felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő, orvos, jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában.

 

Gyermekvédelmi felelős:

 

Tolnai Zsuzsanna óvodavezető

Pudelkáné Király Edina óvodapedagógus

 

Elérhetőség: Enying, Vas Gereben u. 1.

 

A nevelési évet nyitó szülői értekezleten az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőket az óvodai intézmény gyermekvédelmi feladatairól.